Pretendemos unha educación popular emancipatoria como proceso de empoderamiento social.