Guatemala: anhelos democráticos e ruído de sabres

➡️ Comunicación das organizacións sociais ante a crise institucional en Guatemala

Rosalinda Hernández Alarcón, periodista mexicana, residente en Guatemala, integrante de la Asociación Feminista La Cuerda

Dunha banda, están as forzas conservadoras que recorren por todos os medios a manter as fontes de financiamento ilícito e exacerbar as posturas reaccionarias que violentan dereitos democráticos conquistados; e, por outra, diversidade de grupos que demandan continuar a loita contra a corrupción e a impunidade, así como defender a laicidade e a función do ben común que corresponde ao Estado.

Esta confrontación de posicións toma forma nun contexto no que altos funcionarios públicos e privados cuestionan resolucións da Corte de Constitucionalidade (CC), cuxos dictames deben ser acatados xa que é a máxima institución do ordenamento xurídico guatemalteco; proliferan as descualificacións e a criminalización de voces opositoras; engabétanse iniciativas de lei progresistas, reactivan controis militaristas e reprime o movemento indíxena e campesiño, principalmente.

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA DE CORTE EVANXÉLICO

A pesar de que a Constitución Política de Guatemala establece a liberdade de crenzas e de que ten subscrito convenios internacionais que recoñecen os dereitos das mulleres e da poboación LGBTI, o mandatario Morales e dirixentes do seu partido reivindican as súas convicións relixiosas mentres actúan na súa función pública.

Custe o que custe pretenden descualificar as posicións emancipadoras nun país no que se rexistra a taxa máis alta de natalidade en América Latina, o empobrecemento das persoas medra igual que as migracións e van en aumento os embarazos en nenas (11 e 14 anos) e as denuncias por violencias machistas.

Morales defende como parella única permitida, a que integran un home e unha muller; que a mal chamada “ideoloxía de xénero” atenta contra a harmonía familiar; que a educación sexual unicamente corresponde a pais e os que propugnan postulados distintos aos seus son “inimigos internos” (concepto utilizado durante a guerra para reprimir), xa que fomentan a polarización social.

Ademáis do seu rumbo pentecostal, no que a palabra de deus destaca, altos funcionarios da presidencia da República exteriorizaron a súa oposición a obedecer a resolución da CC que ordea deixar entrar a Guatemala, a Iván Velázquez, que foi ratificado como titular da Comisión Internacional contra a Impunidade en Guatemala (CICIG) polo xefe de Nacións Unidas, Antonio Guterres, contrario a unha orde presidencial que o prohibiu porque, supostamente, atenta contra a soberanía nacional.

Ademais, manifestaron o seu rexeitamento cara a outro dictame da CC, que ordena a realización dunha consulta comunitaria previamente a que a Mina San Rafael reanude as súas funcións (explotación de prata, cobre, zinc e, en menor medida, ouro). Nesta oposición, ademais de funcionarios de goberno de alto nivel, figuran cámaras empresariais e ex maxistrados conservadores que coinciden en impór os proxectos “de desenvolvemento” a pesar de que son rexeitados pola poboación dos territorios onde se executan, porque destrúen bens naturais, benefician principalmente a inversionistas estranxeiros e é escasa a súa oferta laboral.

CONGRESO DA REPÚBLICA CON MAIORÍA REACCIONARIA

A lexislatura actual concertou un “pacto de corruptos”, integrado por deputados que intentan lexislar en función das esixencias evanxélicas, cualifican de “enfermos” á poboación LGTBI e como un atentado á familia e o dereito á vida os postulados feministas.

Outra das súas características é favorecer os intereses empresariais que acumularon capital a través do modelo extractivista. Os integrantes do “pacto de corruptos” defenden as fontes de financiamento ilícito como son: a construción de infraestrutura, a compra de medicamentos, a contratación de servizos, entre outras. Aspiran a cooptar o Sistema de Xustiza

Este grupo de parlamentarios tamén pretende a reelección ininterrompida e o cambio de bancada sen restrición algunha, así como restar poder de decisión ao Organismo Xudicial en casos de desaforamento de funcionarios públicos, inculpados en feitos de corrupción, tarefa que queren que sexa exclusiva do Congreso da República.

As demandas sociais, como a lei que buscaba unha reparación digna para nenas violentadas sexualmente e apoios económicos para mulleres rurais, son ignoradas. A agrupación Xustiza Xa denunciou que 129 (do total de 158) deputados intentan cambiar as regras de manexo de financiamento electoral para salvar a financiadores e secretarios xerais de partidos políticos.

ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SENTENCIADOS

A función pública estivo impregnada por feitos de corrupción neste país centroamericano, nos que se simulou facer actividades comerciais a fin de apoderarse de recursos do Estado, práctica que -a partir de 2015- se demostrou mediante a actuación conxunta do Ministerio Público (MP), a cargo de Thelma Aldana, e de CICIG, dirixida polo comisionado Velázquez.

A pesar do litixio malicioso exercido por ex funcionarios gubernamentais e os seus avogados, existen varias sentenzas que demostran plenamente cómo estes se apoderaron, baixo o amparo dos seus cargos, de importantes sumas de diñeiro; por exemplo: a ex vicepresidenta da República, Roxana Baldetti; o ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; e o ex titular do Instituto Guatemalteco de Seguridade Social (IGSS), estes dous últimos pertenceron á cúpula militar.

Nos procesos xudiciais que se seguen figuran como presuntos inculpados ademais: o ex presidente da República, Otto Pérez Molina; varios ex maxistrados e ex ministros, entre eles, Williams Mancilla, ex titular da carteira de Defensa Nacional, así como dous familiares do mandatario, Sammy Morales e José Manuel Morales, irmán e fillo.

Todos estes casos foron presentados por MP e CICIP, nos que tamén figuran grandes empresarios, cuxos resultados son os que motivaron a Jimmy Morales a impedirlle a entrada a Guatemala ao comisionado Velázquez e opoñerse á extensión do mandato da devandita comisión de Nacións Unidas.

En sentido contrario, movementos cidadáns departamentais e na capital, onde destaca a participación estudiantil e de poboación urbana, demandan intensificar a persecución penal contra as persoas corruptas. Esixen a renuncia do presidente da República e dos deputados, respectar o ordeamento constitucional, reencauzar a acción lexislativa e defender o Estado laico.

UN GOLPE DE ESTADO ESTÁ EN MARCHA

Mulleres indíxenas e mestizas, que participan en diferentes espazos, constituíronse nunha asemblea permanente para rexeitar enerxicamente o Golpe de Estado que se está implantando, ante a desobediencia das resolucións da CC e a militarización, que se observa co fortalecemento do exército, a súa maior inxerencia en decisións nacionais e presenza constante nas rúas e comunidades onde hai movementos de resistencia.

Para a denominada asemblea de mulleres, a impunidade “afecta de maneira importante porque se nos nega o acceso a servizos públicos, impón peores condicións de traballo e alimentación, reproduce violencias en distintos ámbitos da nosa vida, ademais suprime oportunidades en comunidades rurais e barrios urbanos”.

Representantes dos diferentes movementos sociais denuncian constantemente os ataques contra defensoras e defensores de dereitos que loitan polos seus recursos naturais e territorios. O máis recente feito ocurrido en outubro, foi na comunidade de Ixquisis (departamento de Huehuetenango), onde se puxo de manifesto a existencia dun plan para promover unha nova onda de criminalización contra pobos que rexeitan os proxectos mineiros, hidroeléctricas, agricultura extensiva.

En Guatemala estase a violar o libre acceso á información, así como a liberdade de expresión e de crenzas, mediante a difusión de discursos de odio, campañas de desprestixio e manipulación de informacións públicas. O que importa resaltar é que neste país, ao igual que noutros do continente (Brasil, Colombia, Costa Rica), a difusión de consignas relixiosas fundamentalistas ten o obxectivo de controlar as persoas para manter os seus proxectos de acumulación, mentres que a militarización busca reprimir o descontento social e fomentar o medo na cidadanía. Todo isto, contrario ás esixencias democráticas.

Artículo del Boletín 70 “A nova onda feminista”

 

 

 

COMUNICACIÓN DAS ORGANIZACIÓNS SOCIAIS ANTE A CRISE INSTITUCIONAL EN GUATEMALA

Las Organizaciones abajo firmantes:

MANIFESTAMOS

1. Que las acciones que el Gobierno de la República, encabezadas por el Presidente Jimmy Morales, ha realizado desde octubre de 2018 son constitutivas de delito de desobediencia a resoluciones del máximo órgano constitucional.

2. El día de ayer en horas de la noche el investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- Yilen Osorio fue retenido ilegalmente con la pretensión de regresarlo a su país de origen por funcionarios de migración y de la Policía Nacional Civil, bajo órdenes de la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación y el propio Presidente de la República. Este acto es constitutivo de delito, en la medida que varios tribunales y la propia Corte de Constitucionalidad, habían dado un plazo de 12 horas para extenderles visa y permitir el ingreso de 11 investigadores de la CICIG entre ellos el señor Osorio.

3. Luego de varias acciones delictivas por parte del Presidente, la Canciller, el Ministro de Gobernación, el Procurador General de la Nación y funcionarios de Migración, a pesar de que el delito se ha realizado en flagrancia, el Ministerio Publico no ha coordinado las acciones de captura de los funcionarios responsables del delito de desobediencia y detención ilegales.

Frente a estos hechos, demandamos:

1. Al Ministerio Público ordenar el inmediato encausamiento penal de los funcionarios implicados flagrantemente en la desobediencia de la resolución del Juzgado 6to y de la Corte de Constitucionalidad.

2. A la Corte de Constitucionalidad certificar lo conducente contra: a) Presidente Jimmy Morales, b) Ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel, c) Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, d) Procurador General de la Nación Donaldo Vivar y los funcionarios de la Dirección de Migración y de la PNC que hayan participado en la retención ilegal.

3. A la ciudadanía manifestar su repudio frente al duro golpe a la institucionalidad, que está asestando el Pacto de Corruptos encabezados por Jimmy Morales y de ser necesario salir a las calles en defensa de la institucionalidad y democracia en Guatemala acogiéndose al principio constitucional de resistencia pacífica. Así como estar atentas y atentos ante la posibilidad de que el gobierno de Guatemala cancele unilateralmente el convenio firmado con Naciones Unidas. 4. A la comunidad internacional manifestar su condena ante los delitos que se han cometido por parte del gobierno de Guatemala y solicitar prevalezca el Estado de Derecho y la certeza jurídica en el país.

Guatemala, 06 de enero de 2019.

Firmantes: 1. ADRI 2. Alianza Política Sector de Mujeres 3. Asamblea Ciudadana contra la corrupción y la impunidad 4. Asamblea Social y Popular 5. Asociación Comunidad Esperanza, Cobán 6. Asociación Gente Positiva 7. Asociación de Estudiantes Universitarios AEU 8. Asociación La Alianza Guatemala 9. Asociación La Cuerda 10. Asociacion para el mejoramiento habitacional de Guatemala MEJORHA 11. Asoq’nil Chimaltenango 12. Asociación de mujeres indígenas de Santa Maria Xalapan 13. Asociación de mujeres empleadas y desempleadas unidas contra la violencia 14. Autoridades ancestrales mayas y garífunas de Guatemala 15. Consejo de mujeres cristianas 16. Articulación por la vida contra la impunidad y la corrupción 17. CALAS 18. Capítulo Guatemala de Afiliadas y Afiliados de Maryknoll 19. Cer Ixim 20. CIPREVICA 21. Colectiva Actoras de Cambio 22. Convergencia nacional maya Waqib Kej 23. Convergencia por los Derechos Humanos: 24. CAFCA, CALDH, CIIDH, ECAP, ICCPG, ODHAG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG 25. Comité Cambridge 26. Covip Peten 27. Codevi Alta Verapaz 28. Concodig Huehuetenango 29. Conavigua 30. Consejo Nacional de Victimas 31. Consejo de autoridades ancestrales Maya Achi 32. CPR –Sierra- 33. Comité de Unidad Campesina 34. DEMOS 35. Educa Guatemala 36. Estudiantes por la Autonomía -EPA- 37. FADS 38. Frente Nacional de Juventud 39. Fundación Guillermo Toriello 40. Fundación Myrna Mack 41. Fundacion Rigoberta Menchu 42. Federación de organizaciones y asociaciones para el hábitat popular FODHAP 43. Impunity watch 44. IEPADES 45. Mujeres Transformando el Mundo – MTM 46. Mesa Nacional para las Migraciones – MENAMIG 47. Movimiento de trabajadores Campesinos MTC San Marcos 48. Otra Guatemala Ya 49. Oxlajú Kej Peten 50. Plantones por la Dignidad 51. Radio urbana 52. REDNOVI 53. Refugio de la Diversidad Quiche 54. Red de mujeres positivas en acción 55. Red de Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala 56. Sagrada Tierra 57. Sector Religioso Centinelas 58. SEFCA 59. SERJUS 60. UNSITRAGUA HISTORICA 61. Voces de Mujeres